ติดต่อ

  ติดต่อ

ภาพบรรยากาศ "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO, KF"


         ภาพบรรยากาศ "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น  CKO : Chief Knowledge Officer, KF : Knowledge Facilitator" รุ่นที่ 1สำหรับผู้บริหารด้านการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา เมื่อวันจันทร์ที่  19  ธันวาคม 2548  ณ  ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต พิษณุโลก เป็นดังนี้ครับ

   

   

  

   

  

  

  

  

    

   

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 10219, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: workshopckokf

ความเห็น (0)