กบนอกกะลา 3 ตอนขยาย KM

      จากที่ รพ.กะพ้อได้มีประสบการณ์ ในตลาดนัดความรู้ ของ อ.วัลลา จึงได้นำความรู้และประสสบการณ์ที่ได้นำมาเล่าในโรงพยาบาล

 

      น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกะรอยเบาหวานความเห็น (0)