งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๕

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบฝ่ายสถานที่

งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นฯ

     เลขาธิการ สอศ.เป็นประธานฝ่ายสถานที่  งานชุมนุมระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๔๘ ถึง ๓ ม.ค. ๔๙ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงรับผิดชอบ งานสุขาภิบาล เริ่มเข้าประจำในค่ายลูกเสือ (หาดยาว

อำเภอสัตหีบ) ตั้แต่วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๔๘ ถึง ๓ ม.ค. ๔๙

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงความเห็น (0)