เพิ่มผัก ลดเนื้อ ลดความดันเลือด

ดร.ลินแนะนำให้กินผลิตภัณฑ์จากพืช(ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก ผลไม้)ให้มากขึ้น กินเนื้อให้น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคความดันเลือดสูง...

ดร.ลิน เอ็ม. สเทฟเฟน และคณะจากมหาวิทยาลัยมินนีโซท่า มินนีอาโพลิส รายงานว่า

การกินผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากพืชมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคความดันเลือดสูง ขณะที่การกินเนื้อเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค

ดร.ลินและคณะได้ศึกษาอุบัติการณ์ของโรคความดันเลือดสูงตั้งแต่ 130/85 ขึ้นไป หรือคนที่ใช้ยาลดความดันเลือด 4,300 คน ซึ่งมีคนผิวขาวเท่ากับผิวดำ ผู้ชายเท่ากับผู้หญิง อายุ 18-30 ปี ติดตามอาหารการกินเป็นเวลา 15 ปี

กลุ่มตัวอย่างที่กินอาหารจากพืชค่อนข้างมากความเสี่ยงโรคความดันเลือดสูงลดลง 27-36 % เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินอาหารจากพืชน้อย

ตรงกันข้ามการกินเนื้อมากทำให้เสี่ยงต่อโรคความดันเลือดสูงเพิ่มขึ้นส่วนการกินผลิตภัณฑ์นมไม่มีผลต่อความดันเลือด

ดร.ลินและคณะแนะนำให้กินผลิตภัณฑ์จากพืช(ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก ผลไม้)ให้มากขึ้น กินเนื้อให้น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคความดันเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหลักที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน... หัวใจจะได้ดีไปนานๆ ครับ

    แหล่งที่มา:                                      

  • Eat more veggies, less red meat to keep BP in check > [ Click ] > December 20, 2005. (source: American Journal of Clinical Nutrition, December 2005)
  • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ > 13 มิถุนายน 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)