เวทีแลกเปลียนเรียนรู้..สู่ ISO 15189

goto_ISO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาอ่าน เข้ามาร่วมวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
   น่าดีใจแทนบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีกิจกรรมดีๆให้ทำกันผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่นในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ก็มีเกม "ต่อหน้าต่อตา" http://medinfo2.psu.ac.th/pathology/Patho.html    โดยนำภาพบุคลากรกันเองนี่แหละมาให้ทายกันสนุกๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันในภาควิชานั่นเอง และในมุมมองของการพัฒนา นี่เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้มากขึ้น 
    ผลพลอยได้ก็คือ มีผู้สนใจเว็บบอร์ดของภาควิชามากขึ้นด้วย  ทำให้กิจกรรมเชิงรุกของการนำห้องปฏิบัติการเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐาน ISO15189 ที่ได้เริ่มเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  http://medinfo2.psu.ac.th/pathology/azbb/azbb.php?ISO15189  มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาอ่าน เข้ามาร่วมวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองต่างๆกัน  ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ก็ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของบิ๊กไอโซอย่าง อ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ที่ต้องการให้มีการนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 15189 มานำเสนอในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patho-ISO15189ความเห็น (0)