16/12/2548 เตยขอลาไปเข้าลูกเสือค่ะ เตยได้ขออนุญาต พี่เอกแล้วค่ะ