ขณะนี้เวลา 08.05น.  อากาศที่ลำปางกำลังดี  หนาวเป็นปกติ  วันนี้ที่มหาวิทยาลัยคึกคักเป็นพิเศษ  เพราะเป็นวันสอบคัดเลือกตรงของวิทยาลัยสหวิทยาการ  รุ่นพี่เตรียมตัวมารับ (ว่าที่) น้องใหม่กันอย่างถ้วนหน้า  นักวิจัยอยู่ในฐานะของอาจารย์ประจำวิทยาลัยจึงต้องมาในวันนี้ด้วย  เพราะได้รับมอบหมายให้อยู่ประจำกองอำนวยการสอบ  แต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้จะมีการประชุมเครือข่ายประจำเดือน  ผู้วิจัยจึงขออนุญาตผู้บังคับบัญชาว่าจะอยู่ช่วงเช้า  พอสายๆจะขอตัวออกไปทำภารกิจเพื่อชุมชน  ผู้บังคับบัญชาท่านก็เข้าใจ  อนุญาตเป็นอย่างดี  วันนี้จึงมาถึงมหาวิทยาลัยแต่เช้า  พอมาถึงยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเข้าประชุมเพื่อเตรียมการสอบ  ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ 10 นาที  จึงได้เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ามาเขียนเรื่องราวเล่าสู่กันฟัง 

   การเตรียมการประชุมในวันนี้ของผู้วิจัยนั้น  ไม่มีอะไรมาก  เพียงแต่บอกตัวเองว่าจะทำอย่างไรจึงจะถ่ายทอดเนื้อหาออกไปแล้วทำให้คณะกรรมการเข้าใจ  เพราะที่ผ่านมาความจริงก็เข้าร่วมการประชุมเกือบทุกครั้ง  หลายๆครั้งได้เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาในเรื่องต่างๆให้คณะกรรมการได้ทราบ  แต่ดูเหมือนว่าคณะกรรมการจะไม่ค่อยเข้าใจ  ซึ่งจากการประเมินของผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมาจากปัจจัยหลายอย่าง  เช่น 

   1.การใช้ภาษา  ผู้วิจัยใช้ภาษาไทยกลาง  และมักจะพูดในเชิงวิชาการ  (โดยไม่ได้ตั้งใจ  อาจเป็นเพราะติดจากการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย)  ในขณะที่คณะกรรมการเป็นคนเมือง (เหนือ)ซึ่งไม่ค่อยจะไปด้วยกันสักเท่าไหร่  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงต้องพยายามปรับปรุงในเรื่องภาษให้มาก  ถ้าเป็นไปได้ควรพูดภาษาเหนือให้ได้  เพราะ  นอกจากจะช่วยให้การสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้นแล้ว  ผู้วิจัยเห็นว่าจะได้ใจชาวบ้านด้วย  (เพราะพูดภาษาเดียวกัน)

   2.การใช้สื่อต่างๆ  ที่ผ่านมายังไม่หลากหลาย  ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เอกสารสรุปมากกว่า  (ตามความถนัดของนักวิจัย)  แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้สื่อที่หลากหลายเป็นเรื่องสำคัญมาก  เพราะ  จะทำให้ไม่เบื่อ  และช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย  ในส่วนนี้ผู้วิจัยกำลังพยายามปรับปรุงอยู่  เช่น  พยายามวาดภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น , พยายามสรุปออกมาเป็นประโยคหรือวลีัสั้นๆ  เป็นต้น

   จะเห็นได้ว่า  บทบาทของการเป็นนักวิจัยและคุณอำนวยในเวลาพร้อมๆกันไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก  อยู่ที่ความตั้งใจจริง และการฝึกฝน  ที่สำคัญต้องฟังคนอื่นด้วย  ต้องกล้ารับความจริง  ไม่ใช่เห็นว่าตัวเองทำดีตลอด  ทำถูกตลอด  ถ้าคิดอย่างนี้การพัฒนาตัวเองตามแนวทางการจัดการความรู้คงทำได้ยาก  (ตามทัศนะของนักวิจัยนะคะ) 

   ดังนั้น  ในการประชุมวันนี้ผู้วิจัยคงจะใช้เวทีการประชุมเป็นสนามในการฝึกบทบาทของคุณอำนวยต่อไป  โดยจะพยายามใช้สื่อต่่างๆให้มากขึ้น  รวมทั้งพยายามปรับภาษาที่ใช้ให้เข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย  เพราะ  การถ่ายทอดให้ประสบความสำเร็จ  ผู้ถ่ายทอดต้องถ่ายทอดด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย

   ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ  ถ้าประชุมเสร็จเร็วและมีเวลาจะเข้ามาบอกเล่าถึงเนื้อหาและบทสรุปของการประชุมต่อในช่วงเย็นนะคะ