อนุทิน 92943 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ทาง ดร.จันทวรรณ โทรศัพท์มาหารือ เรื่อง การจัดเวทีเสวนา เนื่องในโอกาสครบ 100 วันของ เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร น่าจะมีเวทีเสวนาเล็กๆ เพื่อถอดบทเรียนจากผู้คน คนทำงานใกล้ชิดที่ทำงานร่วม​กัน “บน…เส้นทางของเกียรติศัก​ดิ์” โดยจะหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป > ผมรับทราบเเละนำไปคิดต่อ ใครมี Idea มาเเชร์กันได้เลยครับ

เขียน 27 Jul 2011 @ 13:43 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (3)

พี่ใหญ่ขอสนับสนุนงานนี้ค่ะ..เพราะไม่เพียงแต่เพื่อรำลึกถึง คุณหนานเกียรติ แต่ การถอดบทเรียนเหล่านี้ ยังเป็นประโยชน์ในการขยายผล ..ต่อยอด..และสร้างแรงบันดาลใจดีๆ แก่ผู้ทำงานเพื่อสังคมต่อไปอีกด้วย..

เขียนเมื่อ 

โทรศัพท์แล้ว เย้ๆๆ