อนุทิน 89710 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๑๗.สังคมไทยต้องไม่เป็นเพียงประเทศเชียงกง

ประเทศไทยและในกลุ่มประเทศที่พัฒนาตามอย่างประเทศที่เป็นต้นธารทางวิทยาการ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การทำธุกิจการค้าและบริการที่ทันสมัย โดยขาดการพัฒนาพื้นฐานต่างๆบนความเป็นตัวของตัวเองให้มีความสมดุลไปด้วย เมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะมีแต่ความสามารถบริโภคความทันสมัยเหมือนเป็นแหล่งระบายสิ่งของเครื่องใช้ที่เกือบหมดประโยชน์แล้วออกจากประเทศต้นแบบ ไม่เหมือนกับการฟื้นฟูตนเองของเยอรมันและญี่ปุ่นหลังการพ่ายแพ้และล่มสลายจากสงครามเพราะได้เปิดรับความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกบนฐานการมีทุนความเข้มแข็งอยู่ในตนเองไปด้วย การพัฒนาการเรียนรู้และสร้างภาวะผู้นำทางความรู้ของปัจเจก จึงต้องมุ่งทำและเป็นให้ได้มากกว่าเพียงได้ออกไปจากชุมชนและได้ไปเห็นความหรูหราของเมือง,ได้ออกจากประเทศไทยไปเห็นเมืองนอก เพียงได้เข้าถึงและมีสิ่งที่ไม่มีอยู่ในชุมชน แตกต่างและนำสมัยคนส่วนใหญ่ในชุมชนแต่ก็ล้าหลังผู้อื่นและไม่มีสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองที่คนอื่นเขาไม่มีอยู่ด้วย เหมือนได้เป็นเพียงเจ้าของเครื่องจักรเชียงกง มีสิ่งใหม่บนสิ่งที่หมดประโยชน์จากผู้อื่นแล้ว

เขียน 03 Jun 2011 @ 09:59 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:37, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บ้านเรามีพื้นฐานของธรรมชาติ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเอื้ออาทรของคนในชุมชนน่าอยู่กว่าในต่างประเทศครับ แต่ขึ้นอยู่กับว่า การศึกษาบ้านเราสอนให้มองอย่างไร