อนุทิน 141850 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๙๗ |

"อ้างอิง"

พบงานเขียนจาก Twitter ของพระไพศาล วิสาโล

ชีวิตลุ่มลึกได้ก็เพราะมีปัญญาฉันใด จิตใจกว้างขวางได้ก็เพราะมีเมตตาฉันนั้น ปัญญาและเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลมีชีวิตที่ดีงาม สมกับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยกล่าวว่า “ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์” สามารถเข้าถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน จึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

แล้วลิงค์เชื่อมโยงไปเรื่องของ "หมอนิล"

https://www.facebook.com/visalo/posts/124772093525...

ท่านได้อ้างอิงบันทึกที่ผมเคยเอาเรื่องราวของ "หมอนิล" มาลงไว้ด้วย

https://www.gotoknow.org/posts/448784

ปลื้มใจ ;)...

เขียน 05 Aug 2015 @ 01:08 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขงจื่อ..กล่าวไว้ว่า เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก.. ถ้าเรารักตัวเรามากเท่าไหร่ก็ขอให้รักคนอื่นเหมือนตัวเรา..ในศาสนาคริสต์กล่าวไว่..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ท่านอาจารย์ Prayat ;)…

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ขจิต ;)…