อนุทิน 111941 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๔๐. รำลึกและร่วมสร้างหมุดหมายวันแม่กับแม่พิมพ์ของชาติของคนหนองบัว

ตอนนี้ผมกำลังไปอยู่ที่หนองบัว นครสวรรค์ ทางโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) จะจัดงานเพื่อเป็นวาระสำคัญหลายอย่างทั้งต่อคนหนองบัวและต่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรม โดยจัดให้เป็นงาน ๘๙ ปีของโรงเรียน เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สร้างอาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยของโรงเรียน จัดงานเชิดชูแม่และสถาบันครอบครัว รวมทั้งเป็นวาระเชิดชูเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวฑิตาแด่คุณครูลำดวน จันทรบุศย์ คุณครูอาวุโสอายุกว่า ๘๐ ปี ผู้เสมือนแม่คนหนึ่งของผมและศิษย์เก่าของโรงเรียน ซึ่งขายที่ดินของท่านในราคาถูกให้โรงเรียนได้ใช้สร้างอาคารเพื่อพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของเด็กๆและพัฒนาวิชาการของโรงเรียน ผมจะร่วมทำบุญผ้าผ่าการศึกษาและขอร่วมจัดนิทรรศการ นำเอาสื่อชุดนิทรรศการของเวทีคนหนองบัว ไปร่วมสร้างบรรยากาศของงานให้มีความหมายมากยิ่งๆขึ้น คนหนองบัวแทบจะทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายยาย ทั้งในตลาดและชุมชนโดยรอบ ที่ได้ผ่านการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาระดับประถมต้น เชื่อได้เลยว่ามากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นจะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)นี้ การพบปะกันในครั้งนี้จึงเหมือนกับการชุมชนุมกันของคนหนองบัวในวาระที่น่าชื่นชมมากที่สุดงานหนึ่ง

เขียน 10 Aug 2012 @ 17:24 () แก้ไข 11 Aug 2012 @ 10:45, ()


ความเห็น (1)

เมื่อก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวัน
ญาติจากหนองบัวสองคันรถ
ไปงานศพญาติ ที่ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย

ญาติๆแวะรับอาตมาที่วัดศรีโสภณ
ขากลับแวะส่งที่วัด เลยได้ฝาก
หนังสือวิทยานิพนธ์ของท่านอธิการโชัคชัย
ไปกับญาติ และให้ญาตินำไปมอบให้อาจารย์สืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์ด้วย