อนุทิน 105511 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๑๙๙. ขอรำลึกถึงและน้อมคารวะดวงวิญญาณป้าภิรมย์ ภูมิศักดิ์ พี่สาวของจิตร ภูมิศักดิ์

ป้าภิรมย์ ภูมิศักดิ์ พี่สาวของจิตร ภูมิศักดิ์ ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยอายุ ๘๔ ปี ท่านเป็นพี่สาวที่รักและผูกพันกับจิตร ภูมิศักดิ์ นักคิด นักเขียน นักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ นักวรรณคดี นักต่อสู้ทางสังคม และผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ทางสังคมเป็นบทเพลงและบทกวี ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งต่องานทางความคิดและงานทางวิชาการทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคมก่อนสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ป้าภิรมย์ ภูมิศักดิ์เป็นผู้ซึ่งให้การดูแลและเก็บรักษาผลงานต่างๆของจิตร ภูมิศักดิ์ไว้ หลังจากจิตร ภูมิศักดิ์ถึงแก่กรรมแล้ว ผลงานเหล่านั้นจึงได้รับการเก็บรักษาและนำมาเผยแพร่สู่สังคมอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดคุณูปการหลายอย่างต่อสังคมและต่อวงวิชาการในกาลต่อมา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอร่วมรำลึกถึงคนดีที่จากไปแต่กาย...ฝากความงามแห่งคุณธรรมที่บำเพ็ญไว้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบสานต่อไปค่ะ