ความเห็น 531593

นาข้าว - สวนยาง - สวนปาล์ม

เขียนเมื่อ 

ยินดีมากๆ ครับ  ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างครับ  ต่อข้อกังวลที่ว่าหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรไม่ได้ทำหน้าที่ให้ก้าวหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็น ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเลยนะครับ และไม่ใช่หน่วยงานนี้เท่านั้น ส่วนราชการมักมีพลังอันจำกัดในการทำหน้าที่ของตนครับ  ผมเคยเขียนบทความเรื่องทำนองนี้ไว้ เพื่อสะท้อนวิธีคิดในการทำงาน  แต่อีกส่วนที่สำคัญคือการเปลี่ยนทัศนคติอดีตชาวนาหรือลูกหลานชาวนา ให้กลับมาสนใจท้องทุ่ง  เชื่อไหมครับสถานีพัฒนาที่ดิน(ปัตตานี)เคยไถพลิกฟื้นนาร้างให้ แล้วให้อดีตชาวนาและลูกหลานชาวนาดำนา เพื่อให้ได้ข้าว เขายังไม่เอากันเลยครับ  เขายอมไห้ขี้ไถตากแดดขาวโพลนทั้งทุ่ง เมื่อฤดูทำนามาถึงหญ้าก็เขียวชะอุ่มและเติบโตจนรกเหมือนเดิม  จะไปโทษสถานีพัฒนาที่ดินได้อย่างไรครับ

 

      เมื่อก่อนมาเลเซียต้องพึ่งกองทัพมดจากไทย ขนข้าวไปขายมาเลย์  ปัจจุบันกองทัพมดตายหมดแล้ว เพราะมาเลย์เขาปลูกข้าวกินเองซะแล้ว  ผมไปดูงานที่มาเลย์ พบว่าเขาส่งเสริมให้ชาวนาเขาทำนาโดยการไถดะและไถแปรให้  ให้ชาวนาปลูกและบำรุงรักษาเอง  เมื่อข้าวสุก  ทางการก็จะส่งรถเกี่ยวนวดมาเกี่ยวนวดให้  ข้าวยกให้ชาวนาไปเลย  ต้นทุนการผลิตข้าของเขาจึงไม่มีค่าแรงไถกับค่าเก็บเกี่ยว  ชาวนาเขาจึงอยู่ได้  ต้นทุนส่วนนี้น่าจะประมาณ ๕๐ % ของต้นทุนทั้งหมด  น่าจะได้มั้งครับ  สำหรับเมืองไทย หากสภาพการทำนาอยู่อย่างนี้ อนาคตเราคงต้องซื้อข้าวจากมาเลย์กินแน่ๆ  

 

          เรื่องปัญญาสร้างเงินนั้นผมไม่วิจารณ์ครับ  แต่แนวคิดผมว่าให้ใช้ปัญญาสร้างต้นไม้ ผ่านสภาพเรือกสวนไร่นาและป่า   ต้นไม้สร้างสมดุลย์  ความสมดุลย์สร้างสุข  และสุขก็สร้างมิตรภาพ มิตรภาพที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างต้นไม้และคนครับ  ถ้าคิดว่าจะปลูกหรือไม่ปลูกจนทะเลาะและขัดแย้งกันก็ไม่น่าจะใช่วิถีทางที่ควรจะเป็น  ใครจะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับผมลงมือปลูกสถานเดียว  ใช้ปัญญาปลูกให้โตปลูกให้รอดปลูกให้ได้ผลผลิต ความสุขก็จะตามมา  บทความที่ผมเขียนจึงไม่ใช่คิดและเทียบเคียงจากทฤษฎี  แต่เป็นการเขียนจากการได้ลงมือกระทำครับ  ทำแล้วเกิดผลอย่างไรก็นำมาลงไว้ ใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างก็ไม่ว่ากันครับ  ใครที่สนใจจะดูในสิ่งที่ผมทำมาดูของจริงได้ครับ  และยินดีจะพาชมที่เขาทำสำเร็จและพื้นที่จริง  หรือใครที่ทำงานการพัฒนาหรือการเกษตรคิดจะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ยินดีจะช่วยครับ แต่ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นนักวิชาการเกษตรนะครับ  ที่ผมทำไปเป็นการทำแบบชาวบ้านๆ ครับ