ความเห็น 483785

ศิลปะแห่งภาวะผู้นำ (The Art of Leadership)

เขียนเมื่อ 
ผมตอบคุณ Kamonwan อยู่ที่http://gotoknow.org/blog/beyondkm/152000 ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ ครับ