ความเห็น 3079405

"ฉันจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจของฉันตลอดไป"

เขียนเมื่อ 

งดงามสม่ำเสมอครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง 555