ความเห็น 3079387

"ฉันจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจของฉันตลอดไป"

เขียนเมื่อ 

ขุดอดีตกันทีเดียวครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง 555