ความเห็น 3068048

​นิสิตพร้อมใจ ชุมชนพร้อมหน้า พัฒนาสังคม (สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่ใหญ่
นงนาท สนธิสุวรรณ

อบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับ

งานที่ไม่ซับซ้อนของคณะนี้ อย่างน้อยก็ได้สอนการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับชุมชน หรือกระทั่งการเรียนรู้บริบทชุมชนแหละครับ

หรือได้พบเจอและสัมผัสกับทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน สู่การแปรรูปเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยตนเออไปในทีด้วยเหมือนกัน