ความเห็น 3060672

พ่อเชื่อของพ่อเสมอมาว่า...ดอกไม้แม้นว่ามันจะบานช้า...แต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องบาน

เขียนเมื่อ 

น้องแสงแห่งความดีคะ

ตามที่ได้ไปเยี่ยมอ่านที่บันทึกนี้ และแสดงความต้องการขอรับหนังสือ พี่ขอทราบที่อยู่เพื่อส่ง ปณ.ไปให้ค่ะ (พี่ไดติดต่อทาง email กับน้องไประยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้คำตอบค่ะ)

https://www.gotoknow.org/posts/607112