ความเห็น 3040010

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

เอาการปฏิบัติมาฝาก

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ดีกว่ากิจกรรมที่บางหน่วยงานวางไว้ครับ

https://www.gotoknow.org/posts/597207

https://www.gotoknow.org/posts/597283