ความเห็น


ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ใครจะมา จะไป ...ยังไง มมส ก็ต้องทำอยู่แล้ว
มันเป็นความสำเร็จเชิงนโยบาย ที่เราสามารถแอดงานบริการวิชาการผ่านการเรียนการสอน
ส่งผลให้นิสิตได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านี้อย่างแท้จริง
เป็นการขัดเกลาวิชาชีพให้แจ่มชัดและแหลมคมขึ้น
และเป็นการบ่มเพาะให้นิสิตได้ตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

เช่นวาทกรรม การศึกษาเพื่อรับใช้ัสังคม นั่นเอง ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี