ความเห็น 2990795

ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : เราเดินทางไกล เพียงเพื่อจะกลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

การได้เล่นในบ้านเกิดของตนเอง
เสมือนการได้วิ่งเล่นในหัวใจของตนเอง ครับ