ความเห็น 2990793

ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : เราเดินทางไกล เพียงเพื่อจะกลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.Dr. Ple

เราเดินทางไกลแค่ไหน-ประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหน
แต่จำอดีต อันเป็นรากเหง้าตนเองไม่ได้
จำจุดเริ่มต้น และเรื่องราวระหว่างทางไม่ได้
ก็เปล่าเปลือง เกินการชื่นชม ครับ