ความเห็น 2990790

ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : เราเดินทางไกล เพียงเพื่อจะกลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

ครับ พี่วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

กลับคืนสู่รากเหง้า
เหมือนเพลง  กลับมาสู่ความรักของไทลากูน...

อารมณ์นั้นครับฯ