ความเห็น 2979583

​ลองหัดแต่งและเขียนผังกลอนลิเก หรือเพลงราชนิเกิง

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครู อาจารย์ กัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านมากนะครับผม...