lek

lek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักวิชาการดสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คณะวิทยาการจัดการ
Usernameapichad.o
สมาชิกเลขที่198502
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา(ตลอดชีวิต) ทำให้เรามีความสุขที่ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการหรือได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นๆทุกๆวัน  มองโลกให้กว้างอย่ามองแบบแคบๆแล้วลึกเพียงอย่างเดียว แล้วคุณจะมีความสุขกับมันที่ได้เรียนรู้