โอ๋-อโณ
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์

ภาษาสนุก...ทั้งภาคอังกฤษและพากษ์ไทย


ได้รับ forward mail บอกว่าเป็นความหมายใหม่ของคำต่างๆเหล่านี้ใน Oxford dictionary เป็นคำแปลที่ออกในแนวประชดประชัน เสียดสี แต่ก็อ่านแล้วได้สนุกกับความช่างคิดสรรหาความหมายมา ก็เลยขอนำมาเล่าต่อแก้เครียด กับเหตุการณ์บ้านเมืองในระยะนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นความหมายจริงๆในนั้นหรือเปล่า แต่อ่านดูทุกคำแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ะ  ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Oxford Dictionary ก็ไม่เห็นมีการแปลแบบนี้ให้เห็น ขอแปลเป็นไทยไว้ให้ด้วย เพื่อฝึกตัวเองค่ะ อ่านแล้วท้าทายดีว่าจะแปลได้ความสะใจตามความหมายเดิมหรือเปล่า ถ้าใครจะช่วยเพิ่มเติมแก้ไขใดๆด้วยก็จะขอบคุณนะคะ

Atomic Bomb: An invention to end all inventions. ( ระเบิดปรมาณู - สิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่ทำให้สิ่งประดิษฐ์อื่นๆทั้งหลายสูญสลายไปหมด) 

Boss: Someone who is early when you are late and late when you are early (หัวหน้า - ใครบางคนที่มาเช้าเวลาคุณมาสาย และมาสายเวลาคุณมาเช้า)
 

Cigarette: A pinch of tobacco rolled in paper with fire at one end and a fool on the other. (บุหรี่ - ผงยาสูบหยิบมือเล็กม้วนใส่กระดาษ ซึ่งมีไฟที่ปลายด้านหนึ่งและมีคนโง่อยู่ที่อีกปลายหนึ่ง)
 

Classic: A book which people praise, but do not read. (คลาสสิก - หนังสือที่คนยกย่อง แต่ไม่อ่าน)
 

Committee: Individuals who can do nothing individually; and sit to decide that nothing can be done together. (คณะกรรมการ - คนที่ทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้ แล้วมานั่งรวมกันเพื่อตัดสินใจว่าไม่มีอะไรที่ทำร่วมกันได้)
 

Compromise: The art of dividing a cake in such a way that everybody believes he got the biggest piece. (การประนีประนอม - ศิลปะของการแบ่งเค้กในแบบที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าตนได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุด)
 

Conference The confusion of one man multiplied by the number present. (การประชุม ความสับสนของคนหนึ่งคนที่เพิ่มทวีคูณด้วยจำนวนของผู้เข้าร่วม)

Conference Room
: A place where everybody talks, nobody listens and everybody disagrees later on. (ห้องประชุม สถานที่ซึ่งทุกคนพูด โดยไม่มีใครฟังแล้วในที่สุดทุกคนก็ต่างไม่เห็นด้วย)

Criminal
: A guy no different from the rest....except that he got caught. (อาชญากร ผู้ที่ไม่ต่างจากคนอื่น ยกเว้นแต่ที่ว่าเขาถูกจับได้)

Dictionary
: A place where success comes before work. (พจนานุกรม ที่ซึ่งความสำเร็จมาถึงก่อนการทำงาน)

Diplomat
: A person who tells you to go to hell in such a way that you actually look forward to the trip. (นัก? – ผู้ที่บอกให้คุณไปลงนรกโดยวิธีที่ทำให้คุณรู้สึกตั้งตารอการเดินทางไปสู่มัน)

Divorce
: Future tense of marriage. (การหย่าร้าง อนาคตกาลของการแต่งงาน)

Doctor
: A person who kills your ills by pills, and kills you with his bills. (แพทย์ ผู้ที่ฆ่าความเจ็บป่วยของคุณด้วยยา และฆ่าตัวคุณด้วยใบรับเงิน)

Etc
: A sign to make others believe that you know more than you actually do. (เครื่องหมายที่ทำให้คนอื่นเชื่อว่าคุณรู้มากกว่าที่คุณรู้จริงๆ)

Experience
: The name men give to their mistakes. (ประสบการณ์ คำที่คนใช้เรียกความผิดพลาดต่างๆของตน)

Father
: A banker provided by nature. (พ่อ นักการธนาคารโดยธรรมชาติ)

Lecture
: An art of transferring information from the notes of the lecturer to the notes of the students without passing through the minds of either. (การสอน ศิลปะของการถ่ายทอดข้อมูลจากการจดโน้ตของผู้สอนไปยังการจดของผู้เรียนโดยไม่ต้องผ่านการนึกคิดของทั้งสองฝ่าย)

Miser
: A person who lives poor so that he can die rich. (คนขี้เหนียว - ผู้ที่อยู่อย่างลำบากยากแค้นเพื่อจะได้ตายอย่างหรูหรา)

Office
: A place where you can relax after your strenuous home life. (ที่ทำงาน สถานที่ซึ่งคุณได้พักผ่อนจากชีวิตหนักหนาที่บ้าน)

Opportunist
: A person who starts taking bath if he accidentally falls into a river. (นักฉวยโอกาส ผู้ที่ทำการอาบน้ำทันที หากเผอิญพลัดตกลงไปในแม่น้ำ)

Optimist
: A person who while falling from Eiffel tower says in midway "See I am not injured yet." (คนมองโลกแง่ดี ผู้ที่แม้ขณะตกจากหอไอเฟลก็ยังพูดระหว่างทางว่าดูสิ ฉันยังไม่ทันได้บาดเจ็บอะไรเลย)

Philosopher
: A fool who torments himself during life, to be spoken of when dead. (นักปรัชญา คนโง่ที่ทรมานตนเองในตอนที่มีชีวิตอยู่ เพื่อให้มีคนกล่าวขานถึงเมื่อตายไปแล้ว)

Politician
: One who shakes your hand before elections and your confidence
after.
(
นักการเมือง ผู้ที่เขย่ามือคุณก่อนการเลือกตั้ง แล้วก็เขย่าความมั่นใจของคุณหลังจากนั้น)

Smile
: A curve that can set a lot of things straight. (ยิ้ม เส้นโค้งที่ทำให้เกิดเส้นตรงในหลายๆสิ่ง)

Tears
: The hydraulic force by which masculine will-power is defeated by feminine water power ........ (น้ำตา แรงของน้ำที่เอาชนะพลังความตั้งใจของเพศชายด้วยอำนาจจากน้ำของผู้หญิง)

Yawn: The only time some married men ever get to open their mouth. (การหาว โอกาสเดียวที่ผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะได้เปิดปาก)

น้องเหน่นเห็นคำแปลพวกนี้แล้ว บอกให้แม่อ่านคำพากษ์ไทย (subtitle) ของหนังที่มีคนส่งเมลมาให้เหมือนกัน ขำกลิ้งจนต้องเก็บบางคำมาบอกต่อให้ได้ขำด้วยกัน ดังนี้ค่ะ (คำแปลที่ควรจะเป็นอยู่ในวงเล็บต่อท้ายนะคะ)

"I think that's not right." = "ฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ทางขวา" (ฉันคิดว่า นั่นไม่ถูกต้องนะ) 

"Fire in the Hole!!!" = "ไฟในรู!!!" (ยิงเข้าไปในช่องนั้น - คุณ Wanna be loved มาบอกไว้ในความเห็นข้างล่าง ทำให้ได้ทราบว่าประโยคนี้น่าจะแปลว่า "ระวังหลุมระเบิด" มากกว่านะคะ) 

"Come on, man." = "มานี่อย่างลูกผู้ชาย" (นี่นาย...มานี่ซิ)

"Where 's the head?" = "หัวอยู่ไหน?" (ในกรณีนี้คือ...หัวหน้าอยู่ไหน)

 "I'm gonna go to the head" = "ฉันจะไปที่หัว" (ในกรณีนี้คือ...ฉันจะไปพบหัวหน้า) 

"Count Dooku" = "คำนวณดูกู!!" (จาก starWars : Episode II) (ท่านเคาท์ ดูกู)

 "Keep the change." = "ให้มันเปลี่ยนแปลง" (จากเรื่อง My Big Fat Greek Wedding ตอนที่พระเอกให้นางเอกเก็บตังค์ทอนไว้)

เครื่องบินกำลังจะตก ... "Mayday! Mayday!" = "วันแรงงาน! วันแรงงาน!" (คำเรียกขอความช่วยเหลือ)

"Good morning, honey." = "สวัสดี คุณน้ำผึ้ง" (อรุณสวัสดิ์ ที่รัก)


"Do you want to take a shower?" = "เธออยากแสดงอะไรให้ฉันดูไหม?" (คุณอยากจะอาบน้ำไหม-คำว่า shower นี้อ่านว่า ชาวเว่อ ไม่ใช่ โชวเว่อ ด้วยนะคะ -แต่เสียง"เว่อ"เบาๆ กึ่งๆ "เอ้อ"ด้วย)

"Come on." = "มาบน" (มานี่สิ)

"Can you hear me?" = "กระป๋อง คุณได้ยินฉันมั้ย (อันนี้สุดยอด- ไม่ต้องแปลนะคะ )

หมายเลขบันทึก: 104638เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2007 20:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 10:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (8)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

  • การแปลอังกฤษให้เป็นไทยได้อย่างสละสลวยเนี่ยลำบากมักนะคะ แถมความหมายเพี๊ยบตามอีกเล่นเอาแย่ไปเหมือนกันค่ะ
  • เมื่อตอนที่เรียน ป.โท ได้รับคำชมจากอาจารย์ว่า คุณแปลได้อย่างสละสลวยสวยงามเป็นภาษาไทยได้ดีมากๆ แต่ว่า ความหมายที่แปลออกมา มันคนละเรื่องกับเนื้อหาที่คุณได้รับไป อิอิอิ

สวัสดีคะ อาจารย์ โอ๋

  ชอบบทความอาจารย์จังเลย เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่วันนี้เอง ขอเก็บBlog อาจารย์เอาไว้อ่าน ชอบภาษาอังกฤษพอประมาณ แต่พอมาเรียนต่อโท ต้องชอบให้มากขึ้น พอมีคนไข้ฝรั่งมาที ก็หันมารื้อกันที มีอะไรดีๆเกี่ยวกับสัพท์ทางการแพทย์ พยาบาล ก็แบ่งปันมาอีกนะคะ ขอบคุณคะ

Tuy

 

อ่านแล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วค่ะ ช่างเป็นวิธีที่ทำให้จดจำภาษาอังกฤษที่ดี

  • ตามมาขอบคุณ
  • ชอบมากเลย
  • ได้คำแปลแปลกๆๆไปใช้ครับพี่โอ๋
  • อยากอ่านเรื่องแบบนี้อีก
  • ว่าแต่ว่า คิดถึงคุณ Nidnoi จัง
  • เธอไม่มาเขียนให้อ่านแล้วไม่ทราบเป็นอะไร
  • ฮือๆๆๆๆๆๆๆ

เข้ามาครั้งแรกค่ะ

ดีมากเลย

แบบไม่เก่งอังกฤษค่ะ

แต่ชอบนะค่ะ

It's great to get more knowledge here.

BTW, i think the phrase "fire in the hole"  means  ..(please follow the link)

http://www.sproe.com/f/fire-in-the-hole.html 

and

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_in_the_hole 

ชอบมากเลยค่ะ แต่แบบว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษค่ะแต่ชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะ เพื่อนว่าไม่ใช้ภาษาพ่อภาษาแม่แต่ แนทว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาพ่อภาษาแม่หรอกค่ะเราก็สามารถที่จะอ่านจะพูดจะแปลภาษาอังกฤษได้เหมือนกันใช้ไมค่ะ แนทอยู่ ปวช. ปี 3 พยายามที่จะอ่านที่ละคำและค่อยๆ แปลไปค่ะ (ถ้ามีวิธีที่จะอ่านภาษาอังกฤษให้คล่องช่วยบอกด้วยนะค่ะจะรออ่านค่ะ) (เจ๋งมากเลยค่ะคำแปลของภาอังกฤษที่ได้อ่านมานี้)

ต้องขอบคุณทุกท่านที่อ่านแล้ว เขียนความเห็นไว้นะคะ ไม่ได้เข้ามาตอบแต่ก็ติดตามมาอ่านอยู่ค่ะ วันนี้เจอคำถามจริงๆเลยตอบรวบยอดสักที

สำหรับ pa_daeng ยากจริงๆค่ะ เพราะหลายๆเรื่องไม่สามารถแปลตรงๆตัวได้ ศัพท์คำหนึ่งแปลความหมายได้หลากหลายด้วยค่ะ

คุณ Tuy  ด้วยความยินดีค่ะ ตั้งใจไว้ว่าจะเปิดอบรมการพูดสื่อสารกับคนไข้ต่างชาติให้แผนกเจาะเลือดของเราอยู่เหมือนกันค่ะ ไว้ได้ทำเมื่อไหร่จะเอามาเผื่อแผ่ในบล็อกด้วยนะคะ

ดีใจที่คุณ จ่ามงกุฎ รู้สึกดีๆค่ะ เวลาเราชอบอะไรเราก็อยากให้คนอื่นเห็นว่าทำไมเราถึงชอบใช่ไหมคะ 

คุณแอ๊ดP อีกไม่นานก็ได้เจอของจริงแล้วล่ะ อย่าลืมเก็บสิ่งที่พบว่าเป็นปัญหามาบอกเล่าเพื่อนๆใน GotoKnow กันนะคะ

ดีใจที่คุณ Mawmeow ชอบค่ะ ถ้าเริ่มชอบแล้วไม่ทิ้ง อีกหน่อยก็เก่งได้ค่ะ

Thank you so much for the link นะคะ คุณ Wanna be loved ...I'll change the text according to that. นี่เป็นตัวอย่างว่าคำศัพท์ทั้งหลายนั้น มีความหลากหลายจริงๆ ถ้าเราไม่เคยใช้ ไม่เคยอ่าน ไม่เคยได้ยินในสภาพจริงๆที่เขาใช้กัน บางความหมายเราก็จะไม่รู้เลย การนำมาช่วยบอกเล่าสิ่งที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ

คุณ nat คะ ถ้าจะให้อ่านให้คล่องก็ต้องไปเลือกอ่านอะไรที่เราชอบน่ะค่ะ ลองเลือกนิตยสารฝรั่งที่หาได้ในเมืองไทยมาอ่านดูก็ได้ค่ะ หรือไปหยิบๆนิยาย (ฉบับภาษาอังกฤษ)อะไรที่เป็นของเยาวชน เพราะศัพท์แสงก็จะไม่ยากนัก มาอ่านเจอคำไหนบ่อยๆค่อยเปิด"ดิก" อ่านโดยไม่ต้องสนใจจะรู้คำแปลทุกคำ แต่อ่านเอาความ ทำไปเรื่อยๆ เรื่องรูปประโยคเราก็จะได้ไปเองค่ะ คำไหนที่เจอซ้ำๆแล้วเราไม่รู้ก็ค่อยเปิด"ดิก" ถ้าเปิดแบบ English-English ได้ยิ่งดี เพราะเขาก็จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เราอ่านทำความเข้าใจอีก เจออันไหนซ้ำๆก็เปิดหาต่อ ถ้าไม่รู้จริงๆค่อยลองเปิดหาคำแปลที่เป็นไทย แล้วก็กลับไปอ่านใหม่ นี่คือเทคนิคสมัยพี่เด็กๆชั้นประถมโน่นแน่ะค่ะ ใช้ได้ผลมากๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี