อนุทินล่าสุด


Park Jee Sang
เขียนเมื่อ

สถานการณ์ บ้านเมือง ในตอนนี้         คนึงถึง ปีห้าสี่ ที่เคยผ่าน

อุทกภัย ถาโถม โจนทะยาน             สู่พิมาน นครรัตน์ แห่งอินทรา

คนละมือ ถือกระสอบ บรรจุทราย        กั้นน้ำไว้ อย่าให้ล้น มาท่วมหนา

มิแบ่งฝ่าย หลายหลาก ต่างนานา        หมู่ประชา สามัคคี ในทันใด

ธรรมดา ของโลกเมื่อ สงบสุข           สุขเป็นศึก เหมือนสามก๊ก ที่ว่าไว้

ชาติสยาม เบื้องหน้า เป็นอย่างไร        เมื่อคนไทย หันมา ฆ่ากันเอง

จะต้องเสีย เลือดเนื้อ อีกเท่าใด         จึงจะสา แก่ใจ ไทยทั้งหลาย

เสียงแผ่นดิน ร่ำไห้ ระงมงาย            สูญสลาย ไทยสิ้นชาติ ขาดคุณธรรม

ฝ่ายนี้ดี ฝ่ายนั้นชั่ว เอาตัววัด             ชอบกัด เยี่ยงสัตว์ ติรัจฉาน

กูถูก! มึงมันโง่! ต่างเดือดดาล           ระราน มิผ่อน หย่อนอภัย

นี่หรือ! เมืองพุทธ ที่เขาว่า                หลักศาสนา ศาสดา เคยสอนไหม

ท่านจงฆ่า! จงฆ่า! ให้บรรลัย             ไม่ต้องให้ อภัย แก่พวกมัน

"แค่อภัย" ถ้าทำได้ ไทยน่าอยู่           เดินตามทาง บรมครู ทรงสร้างไว้

หลักธรรม ศาสนา นำพาไทย            สุขสดใส ไทยสงบ พบสบาย

นิพนธ์กลอน จากกวี ที่ต้อยต่ำ            ออกเดินย่ำ ตามหาฝัน ในเมืองหลวง

เด็กบัานนอก เบาปัญญา สมองกลวง     อยากให้ปวง ประชาไทย สามัคคี

ขออภัย หากพลั้งพลาด ปราชญ์ทั้งหลาย ด้วยเยาว์วัย ปัญญาญาณ ยังโง่เขลา

ผิดถูก โปรดแจ้ง แถลงเกลา             ด้วยยังเบา ปัญญาน้อย ต้อยต่ำนา 

จะคิดว่า ข้าพเจ้า อยู่ฝ่ายใด             ตามแต่ใจ ท่านจะคิด พินิจหนา

ปณิธาน ชาติศาสน์ กษัตริยา           อยู่คู่ฟ้า นภาไทย ตลอดกาลฯ

(ภัครพล  แสงเงิน 11/11/2013)ความเห็น (4)

นำไปเขียนในบันทึกนะจ๊ะ “พี่ภัคร” :)

ผ่านพ้นทุกข์จากธรรมชาติมาแล้ว ก็ย่างเข้าสู่ทุกข์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ขอให้ทุกข์ชีวิตทุกจิตวิญญาณ เจริญธรรมตามศาสนาแห่งตนเพื่อศาสนติพึงเกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

Park Jee Sang
เขียนเมื่อ

ปัญหาการบริโภคสื่อของคนไทย (บางส่วน) ในยุคปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2556

คำว่า "สื่อมวลชน" ในปัจจุบัน 2556 นี้ไม่ได้หมายถึง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพียงเท่านั้นอีกแล้ว ปัจจุบันบุคคลที่มีอำนาจเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนคือ "สื่อมวลชน" เพราะคนเหล่านั้นสามารถแพร่กระจายข่าวสารต่างๆ (จริงไม่จริงค่อยว่ากัน) ไปสู่สาธารณะชนได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือสื่อทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ ข้อดีในความรวดเร็วของการสื่อสารนี้ย่อมทำให้สื่อที่ใหญ่กว่า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แอดมินเว็บไซต์ สามารถนำไปกระจายเป็นวงกว้างอีกทอดหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เสียหายจริง (เช่น เคสการช่วยเหลือบริจาคเลือด ฯลฯ) แน่นอนในความรวดเร็วของการสื่อสารนี้ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ "พวกกระต่ายตื่นตูม" และพวก "ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด" สื่อบางท่านอาจจะ "เสี้ยม" หรือ "บิดเบือด" ข้อเท็จจริงบางประการ หรือเลือกที่จะปกปิดข้อเท็จจริง "ที่ส่งผลเสียต่อตนเอง" แล้วเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน บางเคสที่เกิดขึ้นจากการกระจายข่าวที่ผิดพลาด ผู้เสียหายที่บริสุทธิ์จากการกระทำของสื่อเหล่านี้กลับถูกสังคมรุมกระหน่ำตำหนิติเตียนอย่างรุนแรงโดยขาดวิจารณญาณ เมื่อความจริงเปิดเผยว่า เป็นเรื่องเท็จ บุคคลที่รุมตำหนิติเตียนเหล่านี้ก็พร้อมกันที่จะ Shut up ไม่พูดถึงสิ่งที่ตนเคยทำไปอีก (แล้วทำท่าประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น) การขาด "วิจารณญาณ" ในการพิจารณา ไตร่ตรองสื่อที่คุณได้อ่านมานั้นอย่างถี่ถ้วนเหมาะสมย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาในการบริโภคสื่อของยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ยุคนี้ 
จงอภิปรายโดยแสดงภูมิรู้อย่างกว้างขวาง
(ภัครพล แสงเงิน 8 ต.ค. 2556)ความเห็น (2)

หายไปนานนะจ๊ะ…คริ ๆ ๆ ใกล้หรือยังบทที่ ๔ อิอิ…

ถามหน่อยพ่อเอกไทย…คำว่า “หงายเงิบ” หมายถึงอะไรรึ? อยากรู้คร้า…

Park Jee Sang
เขียนเมื่อ

"บุคคลใดโกรธตอบคนที่โกรธบุคคลนั้น "เลว" กว่าคนที่โกรธนั้นเสียอีก บุคคลที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ชื่อว่า ชนะสงครามที่เอาชนะได้ยาก"

วาทะสักกเทวราช จอมเทพแห่งไตรตรึงษาสวรรค์ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 15 สักกสังยุต ปฐมวรรค สุภาสิตชยสูตร (2549: 381) ปล. เอาไว้เตือนตัวเอง อิอิความเห็น (1)
Park Jee Sang
เขียนเมื่อ

ความสนใจและจุดมุ่งหมายในชีวิตของข้าพเจ้า นายภัครพล แสงเงิน

ความสนใจ

1. ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล บริจาคทาน เดินตามอริยมรรค 8 ประการ ฯลฯ อันเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมและเป็นคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

2. ชักชวนผู้คนมาบริจาคทานหรือปฏิบัติธรรมเท่าที่กำลังของตนจะทำได้

3. ขณะนี้ (2556) กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติพุทธกับพราหมณ์-ฮินดู" วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต  วิงวอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. สนใจในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาของคนไทยในอดีต อาทิ ไตรภูมิพระร่วง สมุดภาพไตรภูมิอยุธยา-ธนบุรี ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ไตรภูมิฉบับท้องถิ่น ฯลฯ อันเป็นความคิดสำคัญของคนไทยในอดีต

5. สนใจในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ กามนิต-วาสิฏฐี เรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ฯลฯ

6. สนใจในวรรณกรรมประเภทจารึกหรือตัวอักษร เช่น ศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย ฯลฯ โดยเห็นถึงความสำคัญของเอกสารเก่าแก่อันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรพบุรุษไทยในอดีต

7. มโณปณิธาน คือ การที่ได้มาเกิดในประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่ปี 2530 จนถึงวันนี้ คิดอย่างเดียวว่า "ต้องมาทำเพื่อคนอื่น ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังของตนจะทำได้" ไม่เคยคิดเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ บุคคลที่เป็นต้นแบบสำคัญคือพระอริยสงฆ์ในประเทศไทยทุกองค์ (หลวงตามหาบัว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อเกษม เขมโก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม หลวงพ่อราม ปรักโม หลวงพ่ออุบาลี อตุโล ฯลฯ) และมิ่งขวัญของคนไทยทุกคน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

8. มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นความใฝ่ฝันที่บังเกิดขึ้นตั้งแต่เรียนปริญญาตรี สาขาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 (2550) และความฝันนี้กำลังเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะ

9. เมื่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้แล้ว เป้าหมายต่อไปคือการทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรียนต่อระดับปริญญาเอก          รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ตามลำดับ (อาจคิดว่าผมทะเยอทะยานแต่คนเราต้องมีความฝันไว้เพื่อเดินไปให้ถึง ไม่เสียใจ ถ้าไม่ถึงฝั่ง เพราะมั่นใจว่าได้ทำเต็มที่ทุกขณะ)

10. ตั้งปณิธานไว้อีก 1 ข้อ คือ เมื่อได้ลาภยศ เงินทอง คำสรรเสริญใดๆ จะไม่ "หลงตัว" เพราะความหลงตัวเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะอันสร้างความน่ารังเกียจให้ทั้ง "ตนเอง" และ "ผู้อื่น" (สิ่งเหล่านี้ผมจะทำได้หรือไม่ กาลเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์)

(ภัครพล  แสงเงิน 23 กันยายน 2556)

ต้องขอโทษทุกท่านที่ผมพิมพ์เยอะไปหน่อยเนื่องจากไม่ได้อ่านรายละเอียดกติกาการโพสต์อนุทินให้ดี ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นอีกครับ

ภัครพลความเห็น (2)

…เป็นกำลังใจ…เติมให้เต็มตามที่ต้องการนะคะ…อาจจะเต็มก่อนเป้าหมายที่ตั้งไว้…และก็ไม่แปลกหากไปไม่ถึงแล้วจะหยุดเพราะความต้องการเต็มแล้ว หรือเมื่อถึงเป้าหมายแต่ยังไม่เต็ม…ก็เติมได้เรื่อยๆ…คิดให้ไกล…ไปให้ถึงนะคะ…

ขอบพระคุณ ดร.พจนามากๆ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี