อนุทิน 129708


Park Jee Sang
เขียนเมื่อ

ความสนใจและจุดมุ่งหมายในชีวิตของข้าพเจ้า นายภัครพล แสงเงิน

ความสนใจ

1. ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล บริจาคทาน เดินตามอริยมรรค 8 ประการ ฯลฯ อันเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมและเป็นคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

2. ชักชวนผู้คนมาบริจาคทานหรือปฏิบัติธรรมเท่าที่กำลังของตนจะทำได้

3. ขณะนี้ (2556) กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติพุทธกับพราหมณ์-ฮินดู" วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต  วิงวอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. สนใจในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาของคนไทยในอดีต อาทิ ไตรภูมิพระร่วง สมุดภาพไตรภูมิอยุธยา-ธนบุรี ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ไตรภูมิฉบับท้องถิ่น ฯลฯ อันเป็นความคิดสำคัญของคนไทยในอดีต

5. สนใจในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ กามนิต-วาสิฏฐี เรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ฯลฯ

6. สนใจในวรรณกรรมประเภทจารึกหรือตัวอักษร เช่น ศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย ฯลฯ โดยเห็นถึงความสำคัญของเอกสารเก่าแก่อันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรพบุรุษไทยในอดีต

7. มโณปณิธาน คือ การที่ได้มาเกิดในประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่ปี 2530 จนถึงวันนี้ คิดอย่างเดียวว่า "ต้องมาทำเพื่อคนอื่น ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังของตนจะทำได้" ไม่เคยคิดเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ บุคคลที่เป็นต้นแบบสำคัญคือพระอริยสงฆ์ในประเทศไทยทุกองค์ (หลวงตามหาบัว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อเกษม เขมโก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม หลวงพ่อราม ปรักโม หลวงพ่ออุบาลี อตุโล ฯลฯ) และมิ่งขวัญของคนไทยทุกคน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

8. มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นความใฝ่ฝันที่บังเกิดขึ้นตั้งแต่เรียนปริญญาตรี สาขาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 (2550) และความฝันนี้กำลังเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะ

9. เมื่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้แล้ว เป้าหมายต่อไปคือการทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรียนต่อระดับปริญญาเอก          รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ตามลำดับ (อาจคิดว่าผมทะเยอทะยานแต่คนเราต้องมีความฝันไว้เพื่อเดินไปให้ถึง ไม่เสียใจ ถ้าไม่ถึงฝั่ง เพราะมั่นใจว่าได้ทำเต็มที่ทุกขณะ)

10. ตั้งปณิธานไว้อีก 1 ข้อ คือ เมื่อได้ลาภยศ เงินทอง คำสรรเสริญใดๆ จะไม่ "หลงตัว" เพราะความหลงตัวเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะอันสร้างความน่ารังเกียจให้ทั้ง "ตนเอง" และ "ผู้อื่น" (สิ่งเหล่านี้ผมจะทำได้หรือไม่ กาลเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์)

(ภัครพล  แสงเงิน 23 กันยายน 2556)

ต้องขอโทษทุกท่านที่ผมพิมพ์เยอะไปหน่อยเนื่องจากไม่ได้อ่านรายละเอียดกติกาการโพสต์อนุทินให้ดี ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นอีกครับ

ภัครพลความเห็น (2)

…เป็นกำลังใจ…เติมให้เต็มตามที่ต้องการนะคะ…อาจจะเต็มก่อนเป้าหมายที่ตั้งไว้…และก็ไม่แปลกหากไปไม่ถึงแล้วจะหยุดเพราะความต้องการเต็มแล้ว หรือเมื่อถึงเป้าหมายแต่ยังไม่เต็ม…ก็เติมได้เรื่อยๆ…คิดให้ไกล…ไปให้ถึงนะคะ…

ขอบพระคุณ ดร.พจนามากๆ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี