อนุทิน 129836 - Park Jee Sang

Park Jee Sang

"บุคคลใดโกรธตอบคนที่โกรธบุคคลนั้น "เลว" กว่าคนที่โกรธนั้นเสียอีก บุคคลที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ชื่อว่า ชนะสงครามที่เอาชนะได้ยาก"

วาทะสักกเทวราช จอมเทพแห่งไตรตรึงษาสวรรค์ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 15 สักกสังยุต ปฐมวรรค สุภาสิตชยสูตร (2549: 381) ปล. เอาไว้เตือนตัวเอง อิอิ

เขียน 26 Sep 2013 @ 18:18 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Ok.คร้า