การเตรียมแผนพัฒนานักศึกษา หลักสูตรรังสีเทคนิค ปี 2550

  ติดต่อ

  การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

วันนี้ทางหลักสูตรรังสีเทคนิคได้สรุปแผนพัฒนานักศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ที่ปรึกษา อนุเคราะห์ถ่ายภาพและคำปรึกษา ตลอดจนแนวทางอันดี เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

rt kku

ที่ประชุมได้นำหลักพัฒนาตามนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา เช่น PMQA สกอ. โดยพิจารณาเกี่ยวกับ

การนำองค์กร ที่มีหลักการกำกับดูแลที่ดี

ความโปร่งใส ในการดำเนินการ

การตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

การนำข้อมูลในอดีต มาปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม การเรียน การสอน

การเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณพิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ส่วนจะมีกิจกรรมใดบ้าง ที่เสนอ โปรดติดตามต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 99730, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 18:02:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #รังสีเทคนิค#รังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง)#รังสีเทคนิคขอนแก่น

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

noname
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
  1. ควร เน้นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยาให้มากกว่านี้ 
  2. ลดวิชาจากสำนักศึกษาทั่วไปลงบ้าง  เพราะแต่ละวิชาน่าเบื่อมาก 
  3. เพิ่มวิชาที่สำคัญ เช่น CT, MRI  ให้เป็น 1  เทอม  ไม่ใช่  3  ชั่วโมง
  4. วิชาฟิสิกส์รังสีพื้นฐาน ควรลงตั้งแต่เทอมแรก   เพราะมันคือพื้นฐาน