GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเตรียมแผนพัฒนานักศึกษา หลักสูตรรังสีเทคนิค ปี 2550

การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

วันนี้ทางหลักสูตรรังสีเทคนิคได้สรุปแผนพัฒนานักศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ที่ปรึกษา อนุเคราะห์ถ่ายภาพและคำปรึกษา ตลอดจนแนวทางอันดี เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

rt kku

ที่ประชุมได้นำหลักพัฒนาตามนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา เช่น PMQA สกอ. โดยพิจารณาเกี่ยวกับ

การนำองค์กร ที่มีหลักการกำกับดูแลที่ดี

ความโปร่งใส ในการดำเนินการ

การตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

การนำข้อมูลในอดีต มาปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม การเรียน การสอน

การเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณพิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ส่วนจะมีกิจกรรมใดบ้าง ที่เสนอ โปรดติดตามต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 99730
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  1. ควร เน้นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยาให้มากกว่านี้ 
  2. ลดวิชาจากสำนักศึกษาทั่วไปลงบ้าง  เพราะแต่ละวิชาน่าเบื่อมาก 
  3. เพิ่มวิชาที่สำคัญ เช่น CT, MRI  ให้เป็น 1  เทอม  ไม่ใช่  3  ชั่วโมง
  4. วิชาฟิสิกส์รังสีพื้นฐาน ควรลงตั้งแต่เทอมแรก   เพราะมันคือพื้นฐาน