การประชุมระหว่างคณะทำงานเรื่องการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐที่จะประชุมกันในเดือนมกราคา 2549 นี้ที่ภูเก็ต  สหรัฐมีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมในเรื่องของ e-Commerce นอกเหนือจากเรื่องของการให้เปิดเสรีโทรคมนาคมและการเงิน