ได้เรียนรู้และสร้าง blog เป็นของตัวเองอีกครั้ง ทดลองดูค่ะ