การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานสร้างเครือข่ายเรียนรู้ระดับจังหวัด"

KM กับ HA HPH

       วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2548 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัดขึ้น ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. โดยมี    ศ.นพ.สุชาติ อินทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาลด้วยการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เป็นประธาน มีตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 18 เครือข่าย

         ในการประชุมมีการบรรยายความรู้เรื่อง best practice in DM โดย พญ.อารยา  ทองผิว การจัดการความรู้ โดย อ.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ และวิทยากรจากพรพ. เช่น อ.ดวงสมร บุญผดุง ,นพ.วราวุธ  สุรพฤกษ์, อ.อาภากร สุปัญญา เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้เครือข่ายจังหวัดมีการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพ HA HPH โดยใช้การจัดการความรู้ สามารถสร้างการเรียนรู้ในจังหวัดในโรคหรือประเด็นปัญหาของพื้นที่โดยเริ่มจากโรคเบาหวาน เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ ใช้ Clinical tracer เป็นเครื่องมือ และมีการบรรยาย weblog โดยวิทยากรจากสคส.อ.วรรณา เลิศวิจิตรจรัส นับว่าเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งจังหวัดคงต้องกลับไปวางแผนการเรียนรู้ในจังหวัด กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยน กำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัดที่วางไว้ ส่วนหนึ่งคือการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของในจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น โดยพรพ.จะให้งบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 9953, เขียน: 17 Dec 2005 @ 11:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)