สำนึกรักบ้านเกิด

เป็นสุดยอดวิสัยทัศน์อันยาวไกลและเป็น win–win situation
               ข่าวใหญ่เรื่องการขายดีแทคของตระกูลเบญจรงคกุล ให้กับบริษัทต่างชาติ มีคนพูดถึงกันมากว่าเกิดอะไรขึ้นในแวดวงโทรคมนาคมของไทย ส่วนใหญ่พูดถึงคุณบุญชัย ในทางที่ดีเพราะคุณบุญชัย จะนำเงินส่วนหนึ่งมาทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการทำเรื่องเยาวชนไทย สำนึกรักบ้านเกิด มาหลายปีแล้ว รวมทั้งจะมาทำรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า สามารถช่วยประเทศชาติได้โดยไม่ต้องเข้ามาเล่นการเมือง
                ผมค่อนข้างชื่นชมความคิดของคุณบุญชัยมาก เพราะคำว่าสำนึกรักบ้านเกิดนี้ จะสะกิดใจอย่างมาก การลงไปทำให้เยาวชนในท้องถิ่นมีโอกาสทางการศึกษาจะทำให้เยาวชนเหล่านี้มีงานทำในอนาคตและธำรงความเป็นชุมชนถิ่นเกิดไว้ได้ แต่อีกมุมหนึ่งผมคิดว่านี่เป็นสุดยอดวิสัยทัศน์อันยาวไกลและเป็น win–win situation สำหรับสังคมไทยและคุณบุญชัย วันหนึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการพอโตขึ้นมีอาชีพก็จะผูกพันกับเครือข่ายของคุณบุญชัยและก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจที่แนบแน่นกัน เป็นการวางฐานลูกค้าไว้ในอนาคตอย่างดี
                ผมเองกับทีมงานโรงพยาบาลบ้านตากเคยของบสนับสนุนจาก ททท. มาจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรักบ้านเกิด เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็งและให้เด็กได้ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ ปรากฎว่าได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆดีมาก เด็กๆเองก็ได้นำเสนอความเป็นท้องถิ่นของตนเองผ่านทางกิจกรรมต่างๆเช่นเรียงความ ตอบปัญหา ภาพวาด หุ่นจำลอง เป็นต้น
                หากเรามาช่วยกันกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดกันมาก ผมคิดว่าการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นก็จะไปถูกทางและไปได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)