เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ทีมเบาหวานของร.พ.วิเชียรบุรี ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์,หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านที่อยู่ในทีม ซึ่งการไปครั้งนี้ได้รับการต้อนรับที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง จากทีมงานพุทธชินราช โดยมี นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยให้ตลอดทั้งงาน บรรยากาศในงานจะเป็นลักษณะเล่าประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีบทบาทหน้าที่ในทีม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายๆ เรื่อง และที่น่าประทับใจซึ่งทำให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย เพื่อที่จะนำมาพัฒนางานเบาหวาน รพ.วิเชียรบุรีต่อไป