ภาพบรรยากาศการสอบปากเปล่าของ 5 คนสุดท้ายชาว ส.ม.1

ส.ม.1
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สอบเื่มื่อ 23 พ.ค.2550 ครับ นี่คือ ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่ง จากห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส.ครับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ม.1 มมส..อัพเดท(sasuk 1 news)ความเห็น (0)