สาระน่ารู้ " คูปองส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต "


คูปองส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต “ ทำอย่างไรให้ประชาชนเข้ารับบริการทางการศึกษาให้มาก และหลากหลาย ไปเรียนจากเครือข่ายไหนก็ได้ ให้ทุกคนมีหัวใจที่เอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ”

                  

  คูปองการศึกษา    ทำอย่างไรให้ประชาชนเข้ารับบริการทางการศึกษาให้มาก และหลากหลาย ไปเรียนจากเครือข่ายไหนก็ได้ ให้ทุกคนมีหัวใจที่เอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ต้องละวางความคิดเก่าๆ ที่เรามุ่งจัดเองทั้งหมด แล้วโทษกันไปโทษกันมา ว่าคุณภาพไม่ค่อยมี เพราะเน้นที่ปริมาณมากเกินไป การสนับสนุนปัจจัยบริการก็ไม่เพียงพอ ทิศทางต่อไปนี้จะเน้นส่งเสริมเครือข่ายเป็นผู้จัด เรื่องคูปองการศึกษาได้งัดกลยุทธ์มาดำเนินการดังนี้

  • 1. ให้มีการกันเงินไว้  30 % ของงบดำเนินการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการนี้ตามที่ส่วนกลางกำหนด  
  • 2. ให้ครูศรช.ลดจำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานลงให้เหลือ   ศรช.ละ 80 คน เพื่อนำผลต่างยอดนักศึกษาที่มีใน ภาคเรียนที่ผ่านมา ไปจัดเป็นโควต้านักศึกษาคูปองการศึกษา เพราะว่าส่วนกลางสั่งให้รับนักศึกษาตามเป้าเดิมห้ามเพิ่มปริมาณ เว้นแต่การได้รับงบประมาณจากเครือข่าย
  • 3. ให้ทุกศบอ.ประสานเครือข่ายที่มีศักยภาพร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายดำเนินงานตามเงื่อนไขในข้อ 1 - 2  ดังกล่าว จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้อย่างน้อย 1 เครือข่าย และวิชาชีพระยะสั้นอย่างน้อย 1 เครือข่าย  
  • 4. ให้ตั้งคณะทำงานมาศึกษาเอกสารผลการนำร่องของส่วนกลาง หาแนวทางปรับปรุงใช้เป็นคู่มือดำเนินงาน  
  • 5. ประสานเครือข่ายในระดับจังหวัดเป็นทางการ เพื่อสั่งการไปตามสายงาน ในการร่วมมือการทำงานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  •  6. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในวิธีดำเนินงานร่วมกัน กับหน่วยงานเครือข่ายและหน่วยงาน กศน.  
  • 7. ขอให้เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ในส่วน กศน.ได้เป็นคณะทำงาน การนิเทศติดตามผลประเมิน และรายงานผลร่วมกัน  
  • 8. มีการยกย่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครือข่ายที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags): #คูปอง
หมายเลขบันทึก: 97910เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2007 18:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:01 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

การจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ  แต่หากวางนโยบายในการบริหารจัดการไม่ชัดเจนคนที่ดำเนินการก็คงทำงานยาก  หรือที่เรียกว่าทำไปแก้ไป และที่เรียกว่าการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ  งานก็คงออกมาไม่ดี

นโยบายชัดเจนแต่อยากให้หน่วยงานศึกษารายละเอียดในการจัดกิจกรรม เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องศึกษาก่อนดำเนินการ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี