ตามที่น้องปทุมพรได้พูดถึงเกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรในระดับป.ตรีนั้น ตอนนี้สามารถเบิกจ่ายได้แล้วค่ะ  หนังสือที่ กค.0409.5/ว477 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 48 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรและพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548.

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ( ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548

2. หนังสือที่ กค.0409.6/ว164 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ลงวันที่ 31

ต.ค.48 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 48 เป็นต้นไป

3. หนังสือที่ กค.0409.6/ว127  เรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ลงวันที่ 9 ก.ย.48

ตอนนี้มข.และหน่วยงานอื่นๆกำลังทยอยเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คงต้องเข้าที่ประชุมกรรมการของคณะกำหนดหลักเกณฑ์กว้างๆก่อนไม่งั้นงบประมาณหมดแน่เพราะค่าที่พักเบิกเหมาจ่าย(ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ)

ใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว 2549 ยังคิดถึงพี่ๆน้องๆชาวพัสดุทุกคนค่ะ หวังว่าคงสุขสบายดีทั้งกายและใจนะคะและขอให้มีความสุขกับการทำงาน