การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

ICT เพื่อการเรียนรู้ Virtual Radio

   ปัจจุบัน รับผิดชอบงานด้าน ICT อยู่ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโจทย์ จากผู้บริหารว่า จะใช้ ICT

เพื่อสนับสนุน Roadmap การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างไร หลังจากคิด และพัฒนามาได้ประมาณ 3 เดือน ก็ไดแนวทางมาหลายประการ และได้เริ่มลง

มือทำ
   สิ่งหนึ่งที่ได้ลงมือดำเนินงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ Virtual Radio โดยมีแนวคิดว่า เราสามารถที่จะเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ได้อีกช่อง

ทางหนึ่งคือ วิทยุผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ดำเนินการอยู่อย่างมากมาย ถ้าเราใช้ความสามารถทาง ICT เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ อีกช่อง

ทางหนึ่ง ก็คงจะเกิดประโยชน์มากขึ้น
   Virtual Radio คือ อะไร และดำเนินการอย่างไร คงต้องพูดกันอีกยาว เอาไว้บันทึกใหม่ในตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ  จะติดตามไปอ่านค่ะ

หลังจากผ่านไปเกือบ 4 ปี ลองกลับมาอ่านบันทึกแรกสุด ที่ได้บันทึกใน Gotoknow ได้เห็นการเปลี่ยนแปลหลายอย่าง และที่สำคัญคือ เป็นจากรึกที่ต้องจดจำ