สคริป เลื่อนบนทัสบา

ทดลองไปใช้นะครับผม

<script language="JavaScript">
<!--
/* MjM'S JAVA CODENAME = FLASH
   This JavaScript Code was written by MjM for Hyperchat UK
   I am not responsible for any damage caused by my code.
   This code can be modified as long as the Author's Name is still attached.
   Email : [email protected]
   ? Copyright 1996
*/
var yourwords = "ขอบคุณหลายเด้อทุกๆคนที่เข้ามาแวะนายฮ้อยเคน!";
var speed = 150;
var control = 1;
function flash()
{
  if (control == 1)
    {
      window.status=yourwords;
      control=0;
    } 
  else
    {
      window.status="";
      control=1;
    }
  setTimeout("flash();",speed);
}
// -->
</script>
<body onload="flash();">

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สคริปทำเวบไซต์ครับผมความเห็น (0)