การศึกษาแบบเรียนรวม

  Contact

  รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมภาษาไทย ปี 4 รุ่น 45  

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเด็กพิเศษ( เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   Mental  Retardation ) เนิ้อหาส่วนที่ 1

ดูข้อมูล  โปรดคลิก

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 9659, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (3)

มณฑาทิพย์ เรืองแก้ว ( หนมครก )
IP: xxx.144.143.6
Written At 

เนื้อหาที่ได้จัดทำ  ได้ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเพิ่มขึ้นมากค่ะ

ประไพ สิทธิเลศ
IP: xxx.170.161.247
Written At 

การนำเสนอข้อมูลมีประโยชน์ แต่น้อยไป  เจ้าตัวประหลาดที่แว็บไปแว็บมาดูแล้วเวียนหัว  ข้อสอบควรแยกเป็นอีกไฟล์ต่างหาก  ควรเพิ่มไฟล์เฉลยด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของการทำงานนี้

เฉลิมขวัญ มหาเขตต์ (น้องหนู)
IP: xxx.11.10.253
Written At 
เขาเข้ามาอ่านในส่วนของจุ๋ม เนื้อหามีประโยชน์และให้ความรู้มากเลยค่ะ