ประเภทของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้   การช่วยเหลือ  หลักสูตรและการเรียนการสอน   สรุป  

ดูข้อมูล โปรดคลิก

ทำแบบทดสอบ           เฉลยแบบทดสอบ

<p align="center"></p> <p align="center"> </p>