สุกัลยา25

ลาป่วย

13/12/48

วันนี้ลาป่วยเพราะเป็นโรคกระเพาะอาหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)