jantana

fab


ความเห็น (2)

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศs
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยที่สร้างบันทึกได้แล้ว ให้ลดขนาดรูปของนักศึกษาให้เล็กเท่ากับกรอบรูปตามที่กำหนดในหน้าเว็บ   ให้นำความรู้ทางวิชาการมาบันทึก และปรับหน้าเว็บให้สวยงาม อาจารย์เข้ามา  ดูความก้าวหน้ายังไม่พบรายงานใด ๆ ให้รีบจัดทำให้สำเร็จตามกำหนดเวลา ขณะนี้ครูได้ออกข้อสอบกลางภาคแล้ว ให้เข้าไปดูในบันทึกของอาจารย์ และจัดการทำส่งภายใน 6 มกราคม 2549
วรรนา นุ่มเจริญ
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะจันทนา