Memo

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาการสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NattaSrisanitความเห็น (2)

เพ็ญพร
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
สนุกไหม
ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยที่สร้างบันทึกได้แล้ว  อาจารย์เข้ามาดูความก้าวหน้ายังไม่พบรายงานใด ๆ ให้รีบจัดทำให้สำเร็จตามกำหนดเวลา  ขณะนี้ครูได้ออกข้อสอบกลางภาคแล้ว  ให้เข้าไปดูในบันทึกของอาจารย์ และจัดการทำส่งภายใน 6 มกราคม 2549