ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนหนังสือ ผมก็ได้ยินเรื่องปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ซึ่งประกอบด้วย บ้าน/ที่อยู่อาศัย (น่าจะรวมอากาศบริสุทธิ์ด้วย), อาหาร(น่าจะรวมน้ำสะอาด), เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ต่อมาก็ได้เห็นปัจจัยที่ 5,6,7 จากข้อเขียนของ dhanarun เรื่องการจัดการเหรียญสตางค์ ที่สรุปว่าปัจจัยที่ 5 คือบัตรเครดิต ปัจจัยที่ 6 คือโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยที่ 7 คือ กล้องดิจิตอล ผมจึงขอร่วมแจมด้วยการมองที่ต่างมุมไปบ้าง ผมว่าปัจจัยที่ 5 น่าจะเป็น มันนี่ (Money) เพราะยุคปัจจุบันคนเป็นทาสของเงินกันมาก ก็ที่เราทำงานกันอยู่นี่ไม่ใช่หาเงินหรือครับ.......  เงินนี่ผมหมายรวมถึงทุกอย่างที่ใช้แทนเงินด้วย เช่น เช็ค, ตั๋วแลกเงิน, บัตรเครดิต, หุ้น..... อาจจะหมายถึงทองคำด้วยซึ่งปัจจุบันราคาถึงบาทละ 10,000 บาท (ทองหนึ่งบาท หนัก 15.2 กรัม)  แล้ว

   ปัจจัย 4 นั้น คนที่อาศัยอยู่ในป่าหรือชาวเกาะก็จำเป็นตัองมี (คนส่วนใหญ่) แต่เริ่มตั้งแต่ปัจจัยที่ 5 จะเป็นของคนที่อยู่เป็นสังคมในเมือง บางคนอาจจะบอกว่าปัจจัยที่ 5 คือ รถยนต์ แต่ผมก็จะค้านว่าถ้ามีเงินซะอย่างก็สามารถซื้อรถยนต์ได้ และรถยนต์ก็มีเฉพาะคนในเมือง แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากรถยนต์ เป็น "พลังงาน,ยานพาหนะและการขนส่ง" นี่ก็น่าจะใช้ได้  เช่น พลังงานคือพวกไฟฟ้า,แก๊ส,ถ่าน,ฟืน (รวมเตาด้วย) เป็นต้น  ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถจักรยาน,จักรยานยนต์,สามล้อ,ขี่ม้า,รถไฟฟ้า,รถใช้น้ำมัน รวมยานโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์,รถไฟ,เครื่องบิน..ฯลฯ  อันนี้ขอให้เป็นปัจจัยที่ 6 ครับ,   ต่อจากนั้น ปัจจัยที่ 7 ก็น่าจะเป็นของใช้ประจำบ้าน ที่จำเป็นต้องมีของคนในเมืองหรือชนบทก็ตาม (ส่วนใหญ่) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดเป็นกลุ่มก็ได้ คือ พัดลม,วิทยุ,โทรทัศน์,เตารีด,ตู้เย็น ฯลฯ  ปัจจัยที่ 8 ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร (สำหรับคนเมืองหรือคนที่เรียนหนังสือ) ได้แก่ คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ และรวมเอากลัองดิจิตอล เข้าไปด้วย ฯลฯ

   ผมเปิดประเด็นไว้ให้ ท่านผู้ใดต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นมาได้ครับ ด้านล่างบันทึกนี้ครับ....