วรรณา

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Wannaanoomjaroenความเห็น (1)

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยที่สร้างบันทึกได้แล้ว ควรอัพโหลดภาพของนักศึกษา ขนาดไม่ต้องใหญ่       อาจารย์เข้ามาดูความก้าวหน้ายังไม่พบรายงานใด ๆ ให้รีบจัดทำให้สำเร็จตามกำหนดเวลา  ขณะนี้ครูได้ออกข้อสอบกลางภาคแล้ว  ให้เข้าไปดูในบันทึกของอาจารย์ และจัดการทำส่งภายใน 6 มกราคม 2549