ตำแหน่งงานของเวชสถิติที่เรียนต่อ เวชระเบียน ม.มหิดล ก็มีกันหลากหลายนะครับ หรื่อ เห็นว่ามีอะไรอีกก็เขียนโพสท์เพิ่มเติมนะครับ 
1. นักเวชระเบียน - น่าจะเป็นตำแหน่งที่ตรงที่สุด แต่มีเฉพาะชื่อนี้ใน
สถานบริการสาธารณสุขและการแพทย์บางสังกัดเท่านั้น
2. นักสถิติ - ที่พวกเราไปสอบกันมาก่อนหน้านี้
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักวิชาการสาธารณสุข - เห็นมีหลายคนเปลี่ยนเป็นชื่อนี้
5. นักเวชสารสนเทศ - ที่ไหนมีบ้างบอกด้วยนะครับ
6. นักวิเคราะห์ระบบ
7. โปรแกรมเมอร์
8. วิทยาจารย์ - วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข
9. นักวิจัยสาธารณสุข
10. นักวิชาการด้านอื่น ๆ - ไม่แน่ใจว่าใครมีชื่ออะไรกันบ้าง
--มีตำแหน่งไหนอีกบ้าง ก็อย่าลืมเขียนบอกกันบ้างนะครับ โดยเฉพาะซีที่แต่ละตำแหน่งไปถึงครับ
คนที่สนใจความก้าวหน้า จะได้ทราบด้วยครับ