ขอฝากเนื้อฝากตัวกับ gotoknow ด้วยค่ะ  เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของดิฉันกับ gotoknow

ในนาม "นักการจัดการเทคโนโลยี"  จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี

สักเท่าไหร่  แต่เห็นว่าเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเรื่อยๆ

บางอย่างมันอาจจะเข้าโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางอย่างก็เกิดจากเรานำมาเข้ามาเกี่ยวข้อง

เมื่อเราหลีกเลี่ยงกับมันไม่ได้  แล้วเราจะมีการจัดการกับเทคโนโลยีให้มันเกิดคุณประโยชน์

กับเราให้มากที่สุดได้อย่างไร  นี่สิคือสิ่งที่น่าคิด น่าค้นหาต่อไป

ดิฉันเองก็ได้ทำ weblog ขึ้นมาเหมือนกันในนามของ IKM Community ที่ลิ้งค์

http://ikm.cpe.ku.ac.th/community ซึ่งเป็นที่ไว้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งดิฉันเองก็คาดหวังว่ามันจะเป็นแหล่งนัดพบของนักการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ต่อไป