• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

การประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือวู๊ดแบดจ์

  การประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือวู๊ดแบดจ์  

 

การประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือวูดแบดจ์ 2 ท่อน    กิจกรรมลูกเสือ มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ การมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะได้เครื่องหมายวูดแบดจ์ จะต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน คือ
  1. ขั้นความรู้ทั่วไป
  2. ขั้นความรู้ชั้นต้น
  3. ขั้นปฏิบัติงาน
  4. ขั้นความรู้ชั้นสูง
  5. ขั้นประเมินผล

หลังจากการอบรมขั้นที่ 4 (A.T.C.) แล้ว ไปเตรียมงานที่กองลูกเสือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี แล้วส่งเรื่องขอรับการประเมินขั้นที่ 5 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี สำนักงานฯ จะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินที่กองลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ขอ เสร็จแล้วจะแจ้งไปยังเขตตรวจราชการที่ 3 เพื่อส่งให้สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานลูกเสือฯ จะส่งไปยังฝ่ายฝึกอบรม เมื่อคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมของคณะบริหารลูกเสือแห่งชาติประชุมพิจารณาอนุมัติ ก็จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทราบ เพื่อมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 94095
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 3
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

น่าสนใจค่ะ  น่าจะส่งเสริมให้เด็กได้สนใจมากๆ

เพราะว่าฝึกการเสียสละ และความมีน้ำใจ

เคยเข้ารับการอบรมมาแล้ว หลังผ่านการฝึก ๘ วัน ๗ คืน ล้วนเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติ ได้ศึกษาวิธีการอยู่ร่วมกัน และเห็นธาตุแท้ของมนุษย์ร่วมเผ่าพันธ์

อย่งไรก็ตาม ยังไม่เคยเห็นหลักสูตรที่พิสูจน์ความสามารถของคน(ยกเว้นตำรวจ ทหาร นะครับ) ได้ดีเท่านี้เลย

ดีครับ อยากให้ครูที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีที่ต้องการได้เครื่องหมายวูดแบดจ์อ่านประดับความรู้จังเลยครับ